top of page

Expertise

 

 

Wij zijn gespecialiseerd in het voorkomen en voeren van procedures over fiscale problemen. Fiscale advocatuur dus en verder niets.

Geen belastingadvies, maar juridische procedures in alle mogelijke varianten: fiscaalrechtelijk, bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk, maar in essentie altijd over belastingen. Omdat wij alle aspecten van de fiscale advocatuur beheersen, bieden wij optimaal tegenwicht aan de geïntegreerde aanpak van fiscus en FIOD.

Belastingcontrole en fiscale procedures

Belastingcontrole en fiscale procedures

 

 

De Belastingdienst heeft vérgaande bevoegdheden om de juiste hoeveelheid belastingen te heffen. Boekenonderzoeken, verzoeken tot informatieverstrekking (‘informatiebeschikking’), waarnemingen ter plaatse, naheffings- en navorderingsaanslagen, verzuimboetes en vergrijpboetes zijn slechts enkele van de middelen die de inspecteur ter beschikking staan. Deze bevoegdheden zijn echter niet onbegrensd. Ook de Belastingdienst is gebonden aan geschreven en ongeschreven spelregels. 

FIOD-zaken

Fiscale boete en fiscaal strafrecht (FIOD-zaken)

 

 

De hoeveelheid normen waarvoor bij overtreding een fiscale boete kan worden opgelegd groeit gestaag. Daarnaast is de fiscaal boeterechtelijke aansprakelijkheid van de (belasting)adviseur recentelijk aanzienlijk verruimd. Het fiscaal boeterecht kent eigen regelgeving welke overeenkomsten vertoont met het strafrecht.

 

In fiscale strafzaken oftewel FIOD-zaken werken wij naar een snelle, discrete oplossing; een sepot of transactie is het doel. Als buitengerechtelijke afdoening onverhoopt niet tot de mogelijkheden behoort staan wij u met raad en daad bij in de rechtszaal.

Invorderingsrecht en aansprakelijkheid

Invorderingsrecht en aansprakelijkheid

 

 

De ontvanger heeft een uitgebreid arsenaal aan fiscale invorderingsinstrumenten; zowel ten aanzien van de belastingschuldige als ten aanzien van derden door middel van aansprakelijkstelling. Daarnaast beschikt de ontvanger bij de uitoefening van zijn invorderingstaak over alle civiele bevoegdheden van een 'gewone' schuldeiser. Zo kan gedacht worden aan conservatoir beslag, bodembeslag, verrekening, dwanginvordering door loon- of derdenbeslag, openbare verkoop en zelfs paspoortsignalering of gijzeling. Ook bevoegdheden als het aanvragen van faillissement, een civiele actie uit onrechtmatige daad, actio pauliana of aansprakelijkstelling van derden op grond van bijvoorbeeld fiscale bestuurdersaansprakelijkheid of keten- en inlenersaansprakelijkheid worden regelmatig door de ontvanger in stelling gebracht. Bijstand van een fiscaal advocaat van KanPiek Fiscale Advocatuur is dan onontbeerlijk. 

Douanerecht, accijnzen en btw

 

 

De wijzigingen in (Europese) belastingwetgeving op het gebied van indirecte belastingen volgen elkaar in indrukwekkend tempo op. Dit heeft geresulteerd in complexe wetgeving, waarbij onregelmatigheden bij in- en uitvoer of het ongewild betrokken raken bij een btw-(carrousel)fraude ingrijpende financiële consequenties kunnen hebben. 

Inkeerregeling

 

 

Onjuiste aangiften kunnen onder omstandigheden worden hersteld door alsnog juiste en volledige inlichtingen aan de Belastingdienst te verstrekken. Hiermee kunnen strafvervolging en fiscale boetes worden voorkomen. Laat u adviseren door een fiscaal advocaat van KanPiek Fiscale Advocatuur om een dergelijke inkeer in goede banen te leiden en discreet af te handelen. 

bottom of page