top of page

Btw-carrouselfraude

 

Het huidige btw-stelsel heeft grote aantrekkingskracht op belastingfraudeurs als gevolg van het ontbreken van een vereist verband tussen het recht op aftrek van de afnemer en betaling van de betreffende btw door de leverancier. Btw-fraude of btw-carrouselfraude kent vele complexe verschijningsvormen, maar in de kern komt het erop neer dat een ondernemer geen btw afdraagt aan de Belastingdienst, terwijl hij zijn afnemer die btw wel in rekening brengt. Btw-carrouselfraude heeft vaak een internationaal karakter, waarbij fraudeurs gebruik maken van bonafide ondernemers in verschillende lidstaten om de pakkans te verkleinen. 

 

Als ondernemer kunt u daarom ongewild betrokken raken bij een btw-carrouselfraude. Dit kan vervelende consequenties hebben. Onder bepaalde omstandigheden kan het recht op aftrek van voorbelasting of de toepassing van het nultarief worden geweigerd als u wist of had moeten weten dat btw-fraude in de handelsketen plaatsvond. Daarnaast geldt voor een aantal goederen een verhoogd risico op aansprakelijkheid, zoals bij de handel in (edel)metalen, auto’s, emissierechten, mobiele telefoons, laptops en tablets.

 

Btw-carrouselfraude is niet altijd makkelijk te herkennen. Ondernemers worden regelmatig op geraffineerde wijze in de (verontschuldigbare) waan gebracht dat zij met legitieme handelspartners van doen hebben. In de regel heeft een oplettende ondernemer die voldoende zorgvuldigheid in acht heeft genomen recht op aftrek van voorbelasting of toepassing van het nultarief, óók als BTW-carrouselfraude in zijn handelsketen heeft plaatsgevonden. Bovendien moet de inspecteur op basis van objectieve gegevens bewijzen dat de ondernemer wist of behoorde te weten van de btw-carrouselfraude in zijn handelsketen.

 

De fiscaal advocaten van KanPiek Fiscale Advocatuur staan regelmatig met succes ondernemers bij die betrokken zijn geraakt bij een btw-carrouselfraude.  

bottom of page