top of page

Pleitbaar standpunt

 

In het fiscale boeterecht en het fiscale strafrecht speelt het leerstuk van het pleitbaar standpunt een belangrijke rol. Het pleitbaar standpunt is tot ontwikkeling gekomen in het fiscale boeterecht. De belastingkamer van de Hoge Raad heeft in verschillende arresten beslist dat een pleitbaar standpunt aan het opleggen van een fiscale boete in de weg staat, ook als het ingenomen standpunt van de belastingplichtige achteraf rechtens onjuist blijkt te zijn. In dat verband is van belang de vraag of de pleitbaarheid van een ingenomen standpunt naar objectieve maatstaven of naar subjectieve maatstaven moet worden beoordeeld. Bij een objectieve benadering is van een pleitbaar standpunt in beginsel sprake als door de belastingplichtige een standpunt is ingenomen dat redelijkerwijs verdedigbaar is. Anders dan bij een subjectieve benadering is hierbij niet relevant of de belastingplichtige dat standpunt ook feitelijk voor ogen had bij het doen van de aangifte of pas op een later moment heeft ingenomen.

 

De belastingkamer van de Hoge Raad heeft in verschillende arresten beslist dat een pleitbaar standpunt naar objectieve maatstaven moet worden beoordeeld. De strafkamer van de Hoge Raad heeft zich hierbij recentelijk aangesloten. Ook in het strafrecht geldt derhalve de objectieve benadering van het pleitbaar standpunt. Overigens is voor een succesvol beroep op een pleitbaar standpunt niet vereist dat het standpunt waarover redelijkerwijs verschil van inzicht zou kunnen ontstaan vooraf aan de Belastingdienst wordt voorgelegd.

bottom of page