top of page

Fiscaal verzet

 

De ontvanger heeft de vérgaande bevoegdheid om zelf, zonder enige rechterlijke toetsing van de aanslag, executoriale titels in de vorm van een dwangbevel uit te vaardigen en te executeren. Zelfs als de aanslag bestreden wordt en niet onherroepelijk vast staat. Om hieraan enig tegenwicht te bieden is in artikel 17 Invorderingswet 1990 de mogelijkheid geopend fiscaal verzet aan te tekenen tegen de tenuitvoerlegging van dwangbevelen

Sinds 1 januari 2018 is de hieraan voorheen verbonden wettelijke schorsende werking vervallen. Desalniettemin dient de ontvanger op grond van het hem voorgeschreven beleid in beginsel de tenuitvoerlegging aan te houden na het instellen van fiscaal verzet middels betekening van een verzetsdagvaarding. De ontvanger dient dan in afwachting van de toetsing door de burgerlijke rechter pas op de plaats te maken.

Als het fiscale water aan de lippen staat omdat de ontvanger op het punt staat de beslagen inboedel of bedrijfsinventaris openbaar te verkopen, is er dus nog een laatste redmiddel: fiscaal verzet laten instellen door een fiscaal advocaat. 

 

Als de ontvanger weigert de tenuitvoerlegging aan te houden, kan in kort geding aan de civiele rechter verzocht worden de tenuitvoerlegging te schorsen. Het is derhalve zaak u van gedegen bijstand door een fiscaal advocaat van KanPiek Fiscale Advocatuur te voorzien.

 

bottom of page