top of page

Fiscale cassatie

 

In fiscale procedures kan tegen een uitspraak van een gerechtshof binnen zes weken beroep in cassatie worden ingesteld bij de belastingkamer van de Hoge Raad; de hoogste rechterlijke instantie in Nederland. Een fiscale cassatieprocedure heeft een ander karakter dan de fiscale procedure in eerste aanleg en het hoger beroep. In de cassatiefase wordt de zaak niet volledig opnieuw beoordeeld. De Hoge Raad is gebonden aan de feiten zoals die door de lagere rechter zijn vastgesteld en kan alleen een uitspraak vernietigen wegens een onjuiste uitleg van de wet of een ontoereikende en/of onbegrijpelijke motivering. Lang niet elke uitspraak van een gerechtshof leent zich derhalve voor een fiscale cassatie.

 

De fiscaal advocaten van KanPiek Fiscale Advocatuur worden regelmatig aangezocht om een fiscale cassatieprocedure te voeren of te begeleiden. Daarbij brengen we altijd eerst een advies uit over de kansen, risico's en kosten van een fiscale cassatie. Indien een gerede kans op succes bestaat, wordt vervolgens in overleg met de belanghebbende besloten welke beslissingen van het gerechtshof in fiscale cassatie worden aangevochten.

bottom of page