top of page

Belastingcontrole 

 

 

Tegenwoordig vinden belastingcontroles alleen nog plaats als de Belastingdienst vermoedt dat correcties kunnen volgen. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen als er informatie is verkregen uit een derdenonderzoek, als de Belastingdienst een tip heeft ontvangen of als sprake is van een verhoogd risico als gevolg van de branche waarin de belastingplichtige werkt.

 

De Belastingdienst zal zijn vermoedens bevestigd willen zien en de belastingcontrole daarop insteken. Voordat een controle-ambtenaar zich bij de belastingplichtige meldt, heeft hij vaak al een uitgebreid onderzoek gedaan. Dit stelt hem in staat zeer gericht onderzoek te doen. Het is raadzaam dat de belastingplichtige zich goed laat informeren over zijn rechten en plichten bij belastingcontrole en een strategie bepaalt om de bij de Belastingdienst levende vermoedens zo veel mogelijk te ontkrachten.

 

De fiscaal advocaten van KanPiek Fiscale Advocatuur beschikken over ruime ervaring in het begeleiden van belastingcontroles en boekenonderzoeken. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt en diens belastingadviseur en/of accountant. Ook staan wij accountants en belastingadviseurs bij die zelf worden geconfronteerd met een belastingcontrole.

bottom of page