top of page

Fiscale boete

 

 

Als de inspecteur de aangifte corrigeert kan hij naast de belastingaanslag een fiscale boete opleggen. Daarnaast kan een fiscale boete aan de orde komen als niet is voldaan aan één of meer van de (actieve) informatieverplichtingen die er op de belastingplichtige rusten. Het boeterechtelijk instrumentarium maakt het bovendien mogelijk de belastingadviseur of bestuurder van de belastingplichtige te beboeten.

 

Hoewel tegen een fiscale boete bezwaar en beroep openstaat door middel van een fiscale rechtsingang, heeft een fiscale boete een strafrechtelijk karakter. Het fiscale boeterecht kent daarom eigen regelgeving. Bij het voeren van verweer tegen een fiscale boete wordt door belastingadviseurs vaak de nadruk gelegd op het materiële belastingrecht, terwijl juist strafrechtelijke regels en beginselen de nodige waarborgen bieden om een fiscale boete succesvol aan te vechten. De fiscaal advocaten van KanPiek Fiscale Advocatuur beschikken over de specialistische kennis om boeterechtelijke aansprakelijkheid te voorkomen of te beperken.

 

bottom of page