top of page

Publicaties Fiscale Vakliteratuur

Kroniek invorderingsrecht 2024

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat

In deze Kroniek invorderingsrecht besteed ik, onder meer, aandacht aan twee uitspraken van de Hoge Raad inzake bestuurdersaansprakelijkheid en aan de uitspraak van het verwijzingshof naar aanleiding van een van die beide uitspraken. Deze verwijzingsuitspraak heeft inmiddels geleid tot een op zijn minst genomen opmerkelijk standpunt van de Kennisgroep invordering & civiel recht ter zake van de duiding van art. 27 lid 2 Invorderingswet. Kortom: never a dull moment.

Dubbele bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement niet mogelijk?

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat

Het aantal faillissementen neemt de laatste tijd weer toe. Dat de Belastingdienst sinds september corona-belastingschulden actief aan het invorderen is, zal daar ongetwijfeld aan bijdragen. Na een faillietverklaring heeft de curator de wettelijke taak om te onderzoeken of sprake is van onregelmatigheden die het faillissement (mede) hebben veroorzaakt. Niet zelden leidt dat tot bestuurdersaansprakelijkheid voor het tekort van de failliete boedel en een hierop volgende schikking met de curator. De praktijk leert echter dat de kous daarmee niet altijd af is voor de bestuurder aldus Arthur Kan.

Kroniek invorderingsrecht 2023

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat

In deze Kroniek invorderingsrecht besteed ik, onder meer, aandacht aan twee uitspraken van de HogeRaad waarbij wordt aangesloten bij twee voor de praktijk belangwekkende A-G-conclusies inzake de formele rechtskracht van aanslagen jegens derden en het ontbreken van een ‘open systeem’ in de AWR. Voorts komt een aantal nieuwe ontwikkelingen inzake het Unierechtelijk verdedigingsbeginsel.

De Wwft-meldplicht voor belastingadviseurs: aanpassingen zijn gewenst! 

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

De Wwft-meldplicht heeft een ruim bereik. Toch melden belastingadviseurs weinig ongebruikelijke transacties. Ontbreekt het aan kennis of is de meldingsregeling aan een heroverweging toe? Volgens de auteur schiet de ruime reikwijdte van de Wwft-meldplicht zijn doel soms voorbij en wordt hiermee onnodig afbreuk gedaan aan de corrigerende functie van de belastingadviseur. Ook zou de belastingadviseur bij de naleving van de Wwft-meldplicht beter beschermd moeten worden tegen strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Focus op Wwft 2023

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een belangrijke maar ook lastige wet. Hoe werkt deze wet uit in de praktijk? In deze editie van Focus op geven mr. A.A. Kan en mr. H. Ph. Ruys concrete praktische invulling aan de vele open normen die deze wet heeft. Hoe richt u uw Wwft-framework in, waar ligt de grens bij ongebruikelijke transacties en hoe kunt u uw cliënt identificeren? Daarnaast bespreken zij de laatste stand van zaken rondom het UBO-register, het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen en hoe banken omgaan met Wwft-verplichtingen. Zo koppelen zij de inhoud van de Wwft aan uw dagelijkse fiscale praktijk.

De informatiebeschikking in de praktijk 

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

De informatiebeschikking moet de belastingplichtige beter beschermen tegen overijverige inspecteurs die de belastingplichtige bestoken met informatieverzoeken. De praktijk heeft nu ruim tien jaar ervaring op kunnen doen. Mr. Arthur Kan gaat in op diverse aspecten van de informatiebeschikking waarmee belastingplichtigen en adviseurs te maken kunnen krijgen. Tot 2011 had de belastingplichtige vaak geen keuze om een verzoek om informatie van de Belastingdienst te beantwoorden of niet. De meeste belastingplichtigen kozen eieren voor hun geld. Het niet beantwoorden van een verzoek om informatie leidde namelijk tot omkering en verzwaring van de bewijslast.

bottom of page