top of page

FIOD-zaken / Fiscaal strafrecht

Snelle en discrete oplossing

Bij een verdenking van belastingfraude is gespecialiseerde rechtsbijstand noodzakelijk. De fiscaal advocaten van KanPiek Fiscale Advocatuur zijn zowel fiscaal als strafrechtelijk toegerust en kunnen daarom optimaal tegenwicht bieden aan een verdenking van belastingfraude en aanverwante delicten zoals valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en omkoping. Wij voeren vanaf het begin een proactieve verdediging met als doel een snelle en discrete oplossing. Mocht buitengerechtelijke afdoening niet tot de mogelijkheden behoren, dan staan wij cliënten met raad en daad bij in de rechtszaal.

FIOD-verhoor

De ervaring leert dat in FIOD-zaken de kans op succes wordt bepaald door een juiste aanpak in het vooronderzoek. In die fase wordt het materiaal verzameld dat, als het tot een onderzoek ter zitting komt, de basis vormt voor het eindoordeel van de strafrechter. In veel gevallen beperkt het onderzoek ter zitting zich tot een controle van de in de voorfase door de FIOD-opsporingsambtenaren vergaarde gegevens. Als u of uw cliënt wordt gehoord als verdachte of getuige is het dus van belang uw rechten en plichten te onderkennen. De belangrijkste "do's en don'ts" bij een FIOD-verhoor hebben wij voor u in 20 aandachtspunten samengevat, waarnaar u hieronder kunt doorklikken.

FIOD-bezoek

FIOD bezoek

Ook belastingadvies- en accountantskantoren, notarissen en andere financiële dienstverleners kunnen worden geconfronteerd met een bezoek van FIOD-opsporingsambtenaren. Meer dan ooit is kennis van zaken nodig als de FIOD uw kantoor op enigerlei wijze in een strafrechtelijk onderzoek betrekt. Belastingfraude staat hoog op de politieke agenda, het aantal boekenonderzoeken en belastingcontroles bij ondernemers die niet onder horizontaal toezicht vallen wordt vergroot en de FIOD is recentelijk versterkt om de gevolgen van de intensivering van het toezicht in de opsporing te kunnen opvangen. Naar diverse overzichten van de rechten en plichten bij een FIOD-bezoek kunt u hieronder doorklikken.

bottom of page