top of page

Fiscale beroepsprocedure

 

Als de inspecteur niet (volledig) tegemoet komt aan het bezwaarschrift tegen een belastingaanslag of fiscale boete, kan binnen zes weken nadat uitspraak op bezwaar is gedaan, beroep worden ingesteld bij de belastingrechter. Procederen is een vak apart. Kennis van het materiële belastingrecht is van belang, maar belangrijker nog zijn de regels van bewijsrecht en procesvoering. De uitkomst van een fiscale beroepsprocedure wordt namelijk in belangrijke mate bepaald door de vraag wie de bewijslast heeft, welke stukken in het geding moeten worden gebracht en wanneer stellingen nader moeten worden onderbouwd of weersproken.

 

Belastingadviseurs en accountants zijn doorgaans minder bekend met het (fiscale) procesrecht, het mondeling bepleiten van een zaak en het ondervragen van getuigen en deskundigen. Aspecten die niet moeten worden onderschat bij het voeren van een fiscale (hoger) beroepsprocedure. De fiscaal advocaten van KanPiek Fiscale Advocatuur procederen dagelijks en beschikken over de kennis en ervaring om hoogwaardige fiscale bijstand te verlenen voorafgaande aan en tijdens een fiscale beroepsprocedure. Hierbij werken wij regelmatig samen met de belastingadviseur en accountant van de belanghebbende.

bottom of page