top of page
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City herfsteditie op 24 november 2022

Actualiteiten Fiscaal Boeterecht

Donderdag 25 mei 2023
van 16.00 tot 18.00 uur (2 PE-punten)
Keizersgracht 62-64
Amsterdam

Vier maal per jaar verzorgen wij in ons monumentale tuinhuis aan de Keizersgracht praktijkgerichte seminars over actualiteiten in de fiscale advocatuur. De lente-editie van 25 mei 2023 staat al weer voor de deur. 

 

In deze lente-editie bespreken wij het fiscale boeterecht. Elke belastingadviseur heeft weleens van doen met een fiscale boete. Het strafrecht heeft een toenemende invloed op de reikwijdte van het fiscale boeterecht. Die ontwikkeling gaat niet zo ver dat de strafrechtelijke regels en beginselen onverkort van toepassing zijn op een fiscale (vergrijp)boete. Wel wordt door de Belastingkamer van de Hoge Raad aansluiting gezocht bij het strafrecht voor de uitleg van het punitieve bestuursrecht.

 

Denk bijvoorbeeld aan de recente uitspraak van de Hoge Raad dat het bewijs dat een beboetbaar feit is begaan alleen dan kan worden aangenomen als dat feit overtuigend is aangetoond. Goede bijstand bij boetes vraagt tegen die achtergrond om specifieke strafrechtelijke kennis. In deze cursus bespreken wij daarom de geschiedenis en de recente ontwikkelingen van het fiscale boeterecht. De nadruk ligt daarbij op het geven van praktische tips bij de verdediging tegen boetes.

 

De cursus voldoet aan het PE-reglement van de NOB en RB. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via deze link

Docent

  • mr. A.A. Kan, fiscaal advocaat

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City

2 PE

bottom of page