KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City

Belastingplan 2019 special – the formal edition 

Donderdag 11 oktober 2018

van 16.00 tot 18.00 uur (2 PE-punten)

Keizersgracht 62-64

Amsterdam

Vier maal per jaar verzorgen wij in ons monumentale tuinhuis aan de Keizersgracht praktijkgerichte seminars over actualiteiten in de fiscale advocatuur. De herfst-editie staat alweer voor de deur. In deze herfst-editie besteden wij aandacht aan de formeelrechtelijke wijzigingen uit het belastingplan 2019 en bespreken wij de laatste ontwikkelingen op het gebied van het fiscale boete- en strafrecht. 

Zo worden de nieuwe invorderingsmaatregelen tegen belastingontduiking besproken en krijgt de aangekondigde rechtsbescherming tegen dwanginvordering van bestreden belastingaanslagen aandacht. Daarnaast zal worden ingegaan op de toenemende aandacht van het openbaar ministerie voor facilitators en de hiermee samenhangende zorgplicht van de belastingadviseur. Ook passeert de meest recente belangwekkende formele jurisprudentie de revue.  

Kortom, uw kennis van het fiscale strafrecht, fiscaal procesrecht en het invorderingsrecht wordt opgefrist. De onderwerpen zullen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden toegelicht. 

Overigens voldoet de cursus aan het PE-reglement van de NOB en RB. Na afloop ontvangt een bewijs van deelname. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. 

Aandachtspunten:

  • Nieuwe invorderingsmaatregelen tegen belastingontduiking

  • Aangekondigde bezwaarmogelijkheden tegen uitstelbeschikking ontvanger

  • Formeelrechtelijke wijzigingen Belastingplan 2019

  • Laatste ontwikkelingen fiscaal boete- en strafrecht

  • Afsluitende borrel

Docenten

  • mr. A.A. Kan, fiscaal advocaat

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City

2 PE