top of page

Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2018

Belastingplan 2019: uitbreiding invorderingsarsenaal

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

De Panama Papers hebben er toe geleid dat ook in de invordering maatregelen tot constructiebestrijding worden getroffen. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 17 januari 2017 kondigde de staatssecretaris daartoe een aantal nieuwe invorderingsmaatregelen aan,

die blijkens het Belastingplan 2019 per 1 januari 2019 met terugwerkende kracht(!) tot 18 september 2018 in werking zal treden. De bedoeling is dat met deze vier nieuwe invorderingsmaatregelen de verschuldigde belasting efficiënter en vaker geïnd zal kunnen worden.

Airbnb vs. de rest

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

Een verplicht landelijk registratiesysteem. Daarmee wil minister Ollongren illegale verhuur via Airbnb en overlast tegengaan. Amsterdam wil daarbovenop het aantal dagen verhuur per jaar flink terugschroeven. Gemeenten en Airbnb blijven maar worstelen om tot een goeie samenwerking te komen. Dé oplossing lijkt nog niet gevonden. 

Derdenverzet 435, lid 3 Rv: de laatste der Mohicanen 

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

In het Belastingplan 2018 werd aangekondigd dat de schorsende werking van het fiscaal verzet zal worden geschrapt, hetgeen per 1 januari 2018 daadwerkelijk zijn beslag heeft gekregen.[1] Waar voordien het fiscaal verzet van artikel 17 Invorderingswet 1990 nog als laatste redmiddel tegen een executerende ontvanger in stelling kon worden gebracht, hoeft de ontvanger zich thans aan een ingesteld fiscaal verzet niets meer gelegen te laten liggen. De belastingschuldige dient, anders dan voorheen, de rechter, in spoedeisende gevallen in kort geding, te verzoeken de betreffende dwangbevelen te schorsen.  

Een kritische en onafhankelijke opstelling

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

Staatsecretaris Snel heeft de Tweede Kamer onlangs laten weten dat de bestrijding van foute adviseurs prioriteit heeft. Maar hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de belastingadviseur om het risico op civielrechtelijke- en strafrechtelijke aansprakelijkheid jegens toezichthouders te beperken?

Kroniek Invorderingsrecht 2018

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

In deze Kroniek besteed ik, onder meer, kort aandacht aan de jurisprudentiële ontwikkelingen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht waarbij de Hoge Raad ten aanzien van aansprakelijkheid voor invorderingsrente een onverwachte lijn inzet en ook verder de rechtsbescherming ter zake van invorderingsrentebeschikkingen uitbreidt. Daarnaast ga ik, uitgebreider, in op het per 1 januari 2018 vervallen van de schorsende werking van het fiscaal verzet.

Doekje voor het bloeden bij fiscaal verzet?

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

Per 1 januari 2018 is de aan het fiscaal verzet verbonden wettelijk schorsende werking vervallen. Dit betekent dat de ontvanger zich

aan een ingesteld fiscaal verzet niets gelegen hoeft te laten liggen en door kan gaan met executie van zijn dwangbevelen, hetgeen hij overigens voorheen in voorkomend geval en in strijd met de wet ook al deed. De belastingschuldige dient, anders dan voorheen, de rechter, in spoedeisende gevallen in kort geding, te verzoeken de betreffende dwangbevelen te schorsen.

Rechtsbescherming invorderingsrente weer verder uitgebreid

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

De Hoge Raad maakte begin dit jaar al een eind aan de staande ontvangerspraktijk om derden mede aansprakelijk te stellen voor de belopen invorderingsrente op de aan de aansprakelijkstelling ten grondslag liggende aanslagen, door simpelweg te wijzen op de wetssystematiek.

bottom of page