top of page

Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2021

Evaluatie toont tegendeel: wettelijke schorsende werking bij fiscaal verzet is onmisbaar

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

Sinds 2018 is het niet meer mogelijk om bij fiscaal verzet de tenuitvoerlegging van een dwanginvordering wettelijk op te schorten. Uit een evaluatie volgt dat hierdoor het aantal verzetsdagvaardingen aanzienlijk is gedaald. Daarmee is volgens staatssecretaris Vijlbrief van Financiën het beoogde beleidsdoel gerealiseerd. Voor fiscaal advocaat Ferry Piek bewijst de evaluatie juist het tegendeel: de onmisbaarheid van de schorsende werking in de Invorderingswet.

Belastingadviseur riskeert hoofdelijke aansprakelijkheid

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

Heeft een belastingadviseur zijn cliënt geadviseerd om te emigreren naar een bepaald land en om een trustkantoor te benoemen tot formeel bestuurder van een bv? Treedt die adviseur vervolgens initiërend en coördinerend op namens de bv? Dan is die adviseur bestuurder van de bv in Nederland. Dit kan leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid van die adviseur.

Gastcolumn BZ magazine 2021

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

De belastingadviseur heeft een uitdagend vak. Door snel veranderende regelgeving en een constante stroom aanjurisprudentie is het bepaald geen sinecure om cliënten van duidelijk en goed advies te voorzien.

Kroniek Invorderingsrecht 2021

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

In deze Kroniek Invorderingsrecht besteed ik aandacht aan het uitblijven van de evaluatie door de Tweede Kamer van het vervallen van de wettelijke schorsende werking aan het fiscaal verzet per 1 januari 2018. Binnen drie jaar na deze datum had de staatssecretaris een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van deze wetswijziging aan de Kamer dienen toe te zenden, hetgeen om onbekende redenen niet is geschied. De vaste commissie voor Financiën heeft inmiddels de staatssecretaris om een reactie verzocht. Net als in het vorige Kroniekjaar is er in het huidige Kroniekjaar (mei 2020 tot april 2021), afgezien van het te bespreken Tradman-arrest, weinig opzienbarende jurisprudentie gewezen op het terrein van de invordering. Dit zal ongetwijfeld het gevolg zijn van de coronamaatregelen en het verlengen van het versoepelde uitstelbeleid tot 30 juni 2021.

bottom of page