top of page

Publicaties Fiscale Vakliteratuur 2020

Kroniek invorderingsrecht 2020

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

In deze Kroniek besteed ik aandacht aan de enkele jurisprudentiële ontwikkelingen op het terrein van de invordering in het afgelopen Kroniekjaar (mei 2019 tot en met april 2020). De coronacrisis heeft wel al tot interessante ontwikkelingen geleid voor wat betreft het versoepelen van het uitstelbeleid. Desverzocht zal automatisch uitstel worden verleend zonder inhoudelijke toetsing of voorwaarden. Gezien het daaraan inherente risico op misbruik en fraude belooft het komende Kroniekjaar dan ook aanmerkelijk interessanter te worden. Daarnaast besteed ik aandacht aan enkele inperkingen van het invorderingsbeleid in de Leidraad Invordering 2008. Ondanks de summiere jurisprudentie dus toch nog voor elk wat wils.

Update begunstigend Corona-invorderingsbeleid

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

Het versoepelde invorderingsbeleid als maatregel om de liquiditeit van ondernemingen te verbeteren hangende de Corona-crisis gold aanvankelijk tot 19 juni 2020 maar is thans verlengd tot 1 oktober 2020

Begunstigend invorderingsbeleid in verband met Corona-crisis

 

 
door F.A. Piek, fiscaal advocaat
 

Net als destijds met de krediet-crisis heeft de staatssecretaris nu in verband met de huidige Corona-crisis naast heffingsmaatregelen ook voor de invorderingskant fiscale steunmaatregelen in het leven geroepen. Uit de aard der zaak betreft het maatregelen die de liquiditeit van ondernemingen beogen (tijdelijk) te verbeteren.

De adviseur steeds vaker aansprakelijk

 

 
door A.A. Kan, fiscaal advocaat
 

De belastingadviseur moet steeds meer onderzoek doen bij zijn cliënten en meldingen doen aan de toezichthouder of Belastingdienst. Volgens Mr. Arthur Kan, fiscaal advocaat en partner bij KanPiek Fiscale Advocatuur, gaat dit bovendien gepaard met hoge boetes bij geconstateerde vermeende onjuistheden.

bottom of page