top of page

Fiscaal derdenonderzoek

 

 

U kunt op twee manieren met een fiscaal derdenonderzoek te maken krijgen. In de eerste situatie wil de Belastingdienst van iemand anders informatie over u verkrijgen. Dat kan bijvoorbeeld een leverancier of een klant zijn. Soms wordt u hiervan op de hoogte gesteld, soms verneemt u er pas achteraf over.

 

Niet alleen is het vervelend als de Belastingdienst ten behoeve van uw belastingheffing in contact treedt met uw relaties, in de praktijk blijkt de Belastingdienst de spelregels nog wel eens uit het oog te verliezen. Soms wordt er bijvoorbeeld informatie over u gedeeld met de derde waar deze niets mee te maken heeft of wordt de derde voorgespiegeld dat hij verplicht is om mee te werken terwijl dat niet zo is. Bent u ervan op de hoogte dat er een fiscaal derdenonderzoek plaatsvindt? Stel dan zeker dat de juiste regels in acht worden genomen. Komt u er naderhand achter dat er een fiscaal derdenonderzoek heeft plaatsgevonden? Laat dan door een fiscaal advocaat van KanPiek Fiscale Advocatuur verifiëren of de regels zijn nageleefd.

 

Ook de andere situatie waarin u met een fiscaal derdenonderzoek te maken kunt krijgen - de Belastingdienst wil ten behoeve van de belastingheffing van iemand anders informatie van u hebben - vereist dat u zorgvuldig optreedt. Als achteraf blijkt dat u informatie over iemand anders heeft verstrekt terwijl u daar juridisch gezien niet toe gehouden was, wordt u daar misschien op aangesproken door die andere belastingplichtige. Onder omstandigheden kan het onverplicht verstrekken van informatie onrechtmatig zijn. Een fiscaal advocaat van KanPiek Fiscale Advocatuur kan beoordelen of en in hoeverre u verplicht bent om mee te werken, kan namens u hierover in gesprek treden met de inspecteur en kan ervoor zorgen dat uw gegevens op een juiste wijze in het dossier van de andere belastingplichtige terecht komen.

 

bottom of page