top of page

Beslag, executie en aansprakelijkheid

 

 

De ontvanger van de Belastingdienst is belast met de invordering van belastingschulden en beschikt daarbij over zowel fiscale als civiele bevoegdheden. In geschillen over uitstel van betaling, beslag, openbare executieverkoop en verzet tegen een dwangbevel staan de fiscaal advocaten van KanPiek Fiscale Advocatuur u graag en adequaat bij. Daarnaast verlenen wij bijstand als de ontvanger u aansprakelijk stelt voor de belastingschulden van iemand anders, bijvoorbeeld op grond van fiscale bestuurders- aansprakelijkheid of keten- en inleners-aansprakelijkheid.

bottom of page