top of page
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City

Tips & Tricks voor de fiscale adviespraktijk

Donderdag 14 juni 2018

van 16.00 tot 18.00 uur (2 PE-punten)

Keizersgracht 62-64

Amsterdam

Vier maal per jaar verzorgen wij in ons monumentale tuinhuis aan de Keizersgracht praktijkgerichte seminars over actualiteiten in de fiscale advocatuur. De lente-editie staat alweer voor de deur. In deze lente-editie besteden wij aandacht aan de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de belastingadviseur en bespreken wij de laatste ontwikkelingen op het gebied van het fiscale boete- en strafrecht.

 

De belastingadviseur wordt steeds vaker langs civiele weg met claims geconfronteerd. Hierbij gaat het niet alleen om ontevreden cliënten die schadevergoeding vorderen vanwege wanpresentatie. Ook de Belastingdienst maakt in voorkomend geval gebruik van zijn civiele bevoegdheden om niet-betaalde belastingschulden op derden te verhalen. In dat kader kan bijvoorbeeld worden gewezen op de recente uitspraak van rechtbank Amsterdam waarbij het trustkantoor Tradman en twee van haar (voormalige) medewerkers civielrechtelijk aansprakelijk zijn gesteld.

Deze ontwikkelingen roepen een aantal vragen op. Zijn het alleen de rotte appels die eruit worden gepikt, of moet ook de bonafide belastingadviseur zich zorgen maken? In welke gevallen kan de belastingadviseur aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van zijn cliënt? En hoe kan de belastingadviseur zich hiertegen wapenen?  

 

In deze cursus geven wij antwoord op deze vragen en wordt uw kennis van het fiscale boete- en strafrecht opgefrist. De onderwerpen zullen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden toegelicht. 

 

Overigens voldoet de cursus aan het PE-reglement van de NOB en RB. Na afloop ontvangt een bewijs van deelname.

Aandachtspunten:

  • Reikwijdte zorgplicht adviseur jegens fiscus

  • Onderscheid belastingontwijking en belastingontduiking

  • Actualiteiten fiscaal boete- en strafrecht

  • Afsluitende borrel

 

Docent:

  • mr. A.A. Kan, fiscaal advocaat

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City

2 PE

bottom of page