Donderdag 6 juni 2019

van 16.00 tot 18.00 uur (2 PE-punten)

Keizersgracht 62-64

Amsterdam

Vier maal per jaar verzorgen wij in ons monumentale tuinhuis aan de Keizersgracht praktijkgerichte seminars over actualiteiten in de fiscale advocatuur. De lente-editie van 2019 staat alweer voor de deur.

In deze lente-editie bespreken wij de aansprakelijkheid van de belastingadviseur. Steeds vaker wordt de belastingadviseur langs civiele weg met claims geconfronteerd. Hierbij gaat het niet alleen om ontevreden cliënten die schadevergoeding vorderen vanwege wanprestatie. Ook de Belastingdienst maakt in voorkomend geval gebruik van zijn civiele bevoegdheden om niet-betaalde belastingschulden op derden te verhalen.

Daarnaast komt de belastingadviseur steeds vaker in het vizier van toezichthouders. Deze ontwikkelingen roepen een aantal vragen op. Want zijn het alleen de rotte appels die eruit worden gepikt of moet ook de bonafide belastingadviseur zich zorgen maken? In welke gevallen kan de belastingadviseur aansprakelijk worden gesteld? En hoe kan de belastingadviseur zich hiertegen wapenen?

In deze cursus krijgt u antwoord op deze vragen. De nadruk ligt hierbij op het geven van concrete handvatten ter voorkoming van ‘ongelukken’. De onderwerpen zullen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Overigens voldoet de cursus aan het PE-reglement van de NOB en RB. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

 

Aandachtspunten:

 

  • Reikwijdte zorgplicht belastingadviseur

  • Onderscheid belastingontwijking en belastingontduiking

  • Wanprestatie en exoneratiebedingen

  • Cliëntenonderzoek en melden ongebruikelijke transacties

  • Actualiteiten fiscaal boete- en strafrecht

  • Afsluitende borrel   

 

Docent:

  • mr. A.A. Kan, fiscaal advocaat

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City

2 PE