top of page
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City

Tips & Tricks voor de fiscale adviespraktijk

Donderdag 1 maart 2018

van 16.00 tot 18.00 uur (2 PE-punten)

Keizersgracht 62-64

Amsterdam

Vier maal per jaar verzorgen wij in ons monumentale tuinhuis aan de Keizersgracht praktijkgerichte seminars over actualiteiten in de fiscale advocatuur. De winter-editie staat alweer voor de deur.

 

In deze winter-editie bespreken wij de actuele ontwikkelingen op het gebied van het fiscale boete- en strafrecht. Het fiscale klimaat is harder geworden. Steeds vaker is de rol van de juridische dienstverlener onderwerp van onderzoek als de Belastingdienst meent dat er mogelijk opzettelijk te weinig belasting is betaald. Wanneer kan uw kantoor een verwijt worden gemaakt voor strafbare gedragingen van medewerkers of haar cliënten? Hoe ver reikt uw onderzoeksplicht?

 

In deze cursus geven wij antwoord op deze vragen en wordt uw kennis van het fiscale boete- en strafrecht opgefrist. De onderwerpen zullen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Daarnaast wordt tijdens de cursus gewerkt met een handleiding waarin een aantal praktische vuistregels worden beschreven die bij elk FIOD-onderzoek van pas kunnen komen.

 

Overigens voldoet de cursus aan het PE-reglement van de NOB en RB. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

 

Aandachtspunten:

 

  • Overzicht fiscale delicten en recente jurisprudentie over opzet, grove schuld en deelnemingsvormen

  • Keuze tussen boetes en het strafrecht en de invloed van de adviseur daarop

  • Gebruik van de per 1 januari 2018 aangescherpte inkeerregeling

  • Reikwijdte opsporingsbevoegdheden en rechten en plichten als verdachte of getuige

  • Onderzoeksplicht belastingadviseur

  • Afsluitende borrel   

 

Docent:

  • mr. A.A. Kan, fiscaal advocaat

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City

2 PE

bottom of page