top of page
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City

Tips & Tricks voor de fiscale adviespraktijk

Donderdag 14 en dinsdag 19 september 2017

van 16.00 tot 18.00 uur (2 PE-punten)

Keizersgracht 62- 64

Amsterdam

Vier maal per jaar verzorgen wij in ons monumentale tuinhuis aan de Keizersgracht praktijkgerichte seminars over de actualiteiten in de fiscale advocatuur. De zomer-editie staat weer voor de deur.

 

In deze zomer-sessie bespreken wij een tweetal actuele ontwikkelingen op het gebied van het formele belasting- en sanctierecht. Dit vakgebied wordt steeds belangrijker, met name ook voor belastingadviseurs die hiermee niet dagelijks van doen hebben. De juridische dienstlener kan zich immers verheugen op een toenemende belangstelling van toezichthouders. Zo is het project 'Niet-Melders' in het leven geroepen, waarbij het Openbaar Ministerie in samenwerking met de Belastingdienst stelselmatig onderzoekt of accountants en belastingadviseurs de regels uit de Wwft naleven. In dat kader wordt niet alleen het strafrecht ingezet. In toenemende mate kiest het Openbaar Ministerie voor een klacht bij de tuchtrechter.

 

In deze cursus stoffen wij daarom de Wwft-verplichtingen af en gaan wij in op de actieve fiscale informatieverplichtingen (o.a. de btw-suppletie). Hoe verhouden die verplichtingen zich tot elkaar en welke (compliance) maatregelen dient de adviseur hierbij in acht te nemen? De nadruk ligt op het geven van concrete handvatten voor accountants en belastingadviseurs ter voorkoming van ‘ongelukken’. Overigens voldoet de cursus aan het PE-reglement van de NOB en RB. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. 

Aandachtspunten

- Actieve fiscale informatieverplichtingen en strafrechtelijke risico's adviseur

- Reikwijdte witwassen

- Cliëntenonderzoek

- Melding ongebruikelijke transacties

- Afsluitende borrel

Docenten

- mr. M. Lambregts, fiscaal advocaat

- mr. A.A. Kan, fiscaal advocaat

KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City
KanPiek Fiscale Advocatuur Amsterdam | Tax in the City

2 PE

bottom of page