top of page

06  24 91 40 76

Ferry Piek fiscaal advocaat

Na enkele jaren als Ontvanger bij de Belastingdienst Grote ondernemingen Amsterdam te hebben gewerkt, maakte Ferry Piek in 1997 de overstap naar de fiscale advocatuur. Aanvankelijk als fiscaal advocaat bij, onder meer, Hertoghs Advocaten-belastingkundigen en NautaDutilh Amsterdam, maar inmiddels al weer geruime tijd bij KanPiek Fiscale Advocatuur te Amsterdam.

Ferry is een onder vakgenoten algemeen erkend expert op het gebied van het invorderingsrecht en het formeel belastingrecht. Hij wordt dan ook regelmatig aangezocht cassatieprocedures te voeren of te begeleiden waarin principiële rechtsvragen op deze rechtsgebieden spelen.

 

Nevenactiviteiten:

  • auteur van de jaarlijkse Kroniek invorderingsrecht in het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, Sdu

  • co-auteur van de Leidraad voor de Accountant, Wolters Kluwer

  • co-auteur van de Bezwaar en Beroep Almanak, Elsevier Nextens

  • redactioneel auteur FiscaalTotaal.nl

 

Lidmaatschappen:

  • Nederlandse Orde van Advocaten

  • Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen

06  24 91 40 76

bottom of page